Kontrola techniczna obiektów budowlanych

Artykuły wg słów kluczowych: nieruchomości, domy, agencje nieruchomości, budownictwo

Aby zapewnić utrzymanie obiektów budowlanych we właściwym stanie, polskie prawo nakłada odgórny obowiązek przeprowadzania okresowych i doraźnych kontroli stanu technicznego tychże obiektów. Kontrola techniczna powinna zostać przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Odpowiedzialnym za zapewnienie takich przeglądów technicznych jest zarządca i właściciel nieruchomości. Przeglądy sprawdzające stan techniczny budynków (głównie elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy...

Opublikowany przez Krzysztof, dnia 26 lipca 2016r

Kontrola techniczna obiektów budowlanych